Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi

2019 Yılı Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyelerimiz,
Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi’nin 26.09.2019 gün ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2019 günü saat 13:00’de Yalıkavak’taki Mehmet Bayzıt Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 08.11.2019 günü saat 13:00’de aynı yerde yapılacaktır.
Gündem:

  1. Açılış
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan seçimi
  4. Faaliyet Raporunun, Mali Raporun ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması
  5. Raporlar üzerine görüşler
  6. Faaliyet, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi
  7. Tüzüğümüzün 8. Maddesine göre üyelikten çıkarılanların durumlarının görüşülmesi
  8. Yönetim, Denetim Kurullarının ve üst kurul delegelerinin seçilmesi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

Sayın üyelerimizin katılımlarını rica ederiz.